De site van Olympia

P0197Olympia was geen stad, maar enkel een ommuurd heilig domein (de Altis) met enkele tempels en daarrond een beperkte accommodatie voor sportevenementen, zoals een looppiste en een hippodroom, gelegen in de streeks Elis. Zelfs op zijn hoogtepunt, in de Romeinse tijd, was het heiligdom niet meer dan een vierkante kilometer groot. Er waren hotels voor de bezoekers en baden voor de atleten, maar de plaats was niet permanent bewoond.

De site was gelegen op de noordelijke oever van de Alpheios stroom, zo'n 15 km van de zee, en bereikbaar voor de kleine schepen van de Oudheid. Ze lag in de alluviale vlakte, juist ten zuiden van de Kronosheuvel. Ten westen liep een tweede rivier, de Kladeos, van de heuvels naar beneden en mondde daar uit in de Alpheios. De vlakte was groen van de olijfbomen, wijngaarden en weiden. In de vierde eeuw n.C. verlegde de Kladeos zijn loop en vernielde een deel van het gymnasion. Nadat de spelen in het begin van de vijfde eeuw aan hun einde gekomen waren, leed in de zesde eeuw ook de rest van de site onder enkele zware aardbevingen. Overstromingen - volgens recent onderzoek misschien zelfs tsunami's - vernielden het zuidelijke deel van het heiligdom, dat begraven werd onder 4 meter slib. Gedurende eeuwen wist niemand nog waar Olympia lag.

De identificatie van de plaats danken we aan de Engelse dominee Richard Chandler in 1776. Precies honderd jaar later werd de site opgegraven door een Pruissische expeditie onder de leiding van E. Curtius (1875-1881). Chandler en de Duitsers waren geïnspireerd en geleid door de lectuur van Pausanias. Ook nu nog wordt er in Olympia gegraven en de plaats is vandaag een van de grote toeristische trekpleisters van Griekenland.

Hieronder vindt de lezer de verschillende gebouwen in Olympia, maar men kan ook vertrekken van de kaart.

1. Tempel van Zeus 13. Oostelijke Romeinse baden
2. Tempel van Hera 14. Gymnasion (trainingsgronden)
3. Tholos van Philippos 15. Palaistra (worstelplaats)
4. Huis van de magistraten 16. Baden van de Kladeos
5. Fontein van Herodes Atticus 17. Romeinse hotels
6. Schathuizen 18. Heroön (Tempel van de Helden)
7. Tempel van Rhea 19. Werkplaats van Pheidias
8. De Zanes 20. Hotel van Leonidas
9. Altaar van Zeus 21. Zuidelijke baden
10. Zuilengang van Echo 22. Raadshuis
11. Looppiste 23. Zuidelijke zuilengang
12. Hippodroom

© KU Leuven, 2012