Huis van de magistraten

Het huis van de magistraten (prytaneion) was het administratieve centrum in elke Griekse stad, te vergelijken met het moderne stadhuis. Aangezien de meeste ambtelijke zaken voor het heiligdom Olympia echter plaats hadden in de nabij gelegen stad Elis, had het gebouw in Olympia waarschijnlijk vooral een symbolische functie.

P186Het huis van de magistraten werd gebouwd rond 470 v.Chr. Het grondplan was wellicht vierkant, met zijden van 32 m. Het gebouw echter is zo slecht bewaard dat een reconstructie onmogelijk is. Wel zijn er veel resten gevonden van eet- en drinkgerei, dat hier werd gebruikt op het grote banket voor de overwinnaars op de laatste dag van de spelen.
Verder bevond er zich de staatshaard. Dit is het altaar van Hestia, waarin constant het heilige vuur brandde. Aan deze haard werden de vuren voor alle andere altaren in Olympia aangestoken. Ook bij de moderne Olympische spelen wordt er veel belang gehecht aan de Olympische vlam, die over de hele wereld verspreid wordt en ononderbroken brandt tijdens de spelen. Bij de oude spelen was het echter niet de gewoonte om, zoals vandaag, de vlam in een plechtige ceremonie aan te steken.

© KU Leuven, 2012