Fontein van Herodes Atticus

De watervoorziening voor de duizenden toeschouwers tijdens het dorre zomerseizoen was een ernstig probleem in Olympia. Lange tijd bleef de watervoorziening beperkt tot waterputten in de grond en enkele leidingen die water van nabij gelegen bronnen naar het heiligdom voerden. Pas in 153 n.C. liet Herodes Atticus, een Atheens miljonair en cultuursponsor, een groot aquaduct bouwen in Olympia. Water van het noordoostelijke heuvelland werd naar het heiligdom gebracht, waar het over vele vertakkingen verdeeld werd.

Eén van de vertakkingen kwam uit in een eveneens door Herodes opgerichte monumentale fontein aan de rand van het heilige domein, tussen de tempel van Hera en de schathuizen. Het gebouw, opgetrokken rond een halfcirkelvormig waterbekken, was 32 m breed en minstens 12 m hoog. Het water, aangevoerd vanuit de bergen door het aquaduct, klaterde in twee verdiepingen naar beneden. De constructie was van baksteen, maar belegd met veelkleurige marmeren platen, in de typische barokke stijl van de keizertijd, met twee verdiepingen nissen en architektonische versieringen. Een inscriptie toont dat de fontein door Herodes' vrouw Regilla, priesteres van Demeter, aan Zeus is gewijd.


P017In de nissen stonden 24 beelden opgesteld, op de bovenste verdieping van Herodes en zijn familie, op de onderste verdieping de keizers Hadrianus, Antoninus Pius en Marcus Aurelius en hun familie. De keizersbeelden zijn gewijd door Herodes, de beelden van de familie van Herodes door de stad Elis. Enkele basissen van standbeelden, met opschriften, bleven bewaard als vloerbekleding van een Byzantijnse kerk, maar de beelden zelf en de marmerbekleding van het gebouw zijn grotendeels verloren.

© KU Leuven, 2012