Het altaar van Zeus

P099De spelen waren een religieus feest, met offerandes aan de goden en vleesmaaltijden voor de mensen. Er waren 69 altaren binnen de omheining van het heilige domein, en de Eleërs brachten elke maand een offer op elk van de altaren. Veruit het voornaamste altaar was dat voor Zeus, in het midden van de open ruimte tussen de tempels, op een plaats die Zeus ooit zelf met zijn bliksem zou hebben aangewezen. Op dit altaar had op de derde dag van de spelen een groot offer plaats, de hekatombe: 100 runderen werden hierbij geslacht in aanwezigheid van atleten, hellanodikai en toeschouwers.

Het altaar bestond uit een stenen basis met een askegel erop.  De asse van de verbrande offers en die van de haard in het huis van de magistraten werd gemengd met het water van de Alpheios tot een soort pasta, die op de steeds groeiende askegel werd geplakt. In de tijd van Pausanias was de kegel wel zeven meter hoog. Van dit altaar bleef echter niets bewaard.

© KU Leuven, 2012