Hippodroom

P027De hippodroom was de renbaan voor de paardenrennen. Ze was vier stadia of 780 m lang en hiermee het grootste sportterrein in Olympia. Archeologen hebben er niets van teruggevonden. Door recente onderzoekingen met geo-radar en geo-magnetisme heeft men de renbaan echter wel kunnen localiseren tussen het stadion en het Alpheiosdal.

Een Griekse hippodroom was geen ingewikkelde constructie. Voor een eenvoudige renbaan volstond een groot vlak terrein met in het begin en aan het einde een zuil waarrond de wagens moesten draaien. Net als in het stadion, stonden de toeschouwers in Olympia op heuvels rond de renbaan, een natuurlijke helling in het noorden, een kunstmatige aarden wal in het zuiden. Aan de start zorgde een complex startmechanisme dat alle paarden gelijk vertrokken.

© KU Leuven, 2012