Gymnasion van Olympia

Oorspronkelijk was het gymnasion van Olympia niet meer dan een trainingsgrond in open lucht. Pas in de derde eeuw v.C. werd het oudste gebouw, de palaistra, aangelegd ten zuiden van de trainingsgrond. De zuilengangen rond het gymnasion dateren van de laat-hellenistische periode. De oostelijke zuilengang was precies een stadion lang. Zo konden de sprinters ook trainen in slechte weersomstandigheden. Langs deze zuilengang bevonden zich de ruimtes waar de atleten logeerden tijdens de spelen. Op het binnenhof bevonden zich nog meer banen om te lopen en ruimte om de discus of de speer te werpen. Van de westkant van het gymnasion is niets meer teruggevonden. Waarschijnlijk is dit deel door de rivier weggespoeld.

Ook wanneer er geen spelen aan de gang waren, was Olympia een van de meest bezochte heiligdommen van Griekenland. Het gymnasion was dan een ontmoetingsplaats voor leraars, pelgrims en toeristen van overal.

Eén maand voor de spelen van start gingen, werden de atleten verwacht in Elis. Twee van de drie gymnasia in de stad (dus nog niet die van het heiligdom Olympia) stonden ter beschikking voor hen om te trainen. Hier vonden ook de voorronden plaats, op basis waarvan beslist werd welke atleten werden toegelaten tot de eindronde.

© KU Leuven, 2012