Werkplaats van Pheidias

De beeldhouwer Pheidias, maker van het enorme cultusbeeld van Zeus, werkte aan zijn creatie in deze werkruimte, die dus ook meer dan 13 m hoog moet zijn geweest. Het atelier werd verlicht via een zeer brede en hoge deur. Het gebouw is in de vijfde eeuw n.C. herbruikt als kerk en daardoor vrij goed bewaard.

 

Massa's restanten van de werken werden buiten het gebouw gevonden : gietvormen in klei voor de vouwen van de kleding van het Zeusbeeld, stukjes ivoor en beenderen, werktuigen o.a. benen griffels, maar ook veel gietvormen voor glas. Glas was in de vijfde eeuw zeer kostbaar en stukjes ingelegd glas zorgden voor kleur in het enorme beeld.

P244Een drinkbeker met de woorden "ik ben van Pheidias" bevestigt de identificatie van het gebouw. Het is echter niet zeker dat de beker echt aan Pheidias toebehoorde : reeds in de Oudheid werden souvenirs verkocht in Olympia!

© KU Leuven, 2012