De Olympische spelen

P197De Olympische spelen waren de oudste en belangrijkste spelen van de periodos, gehouden ter ere van Zeus. Ze werden gesticht in 776 v.C. en gehouden in Olympia, een heiligdom in het westen van de Peloponnesos, in het gebied van het stadje Pisa. Oorspronkelijk werden de spelen wellicht georganiseerd door dit kleine stadje, maar vanaf ongeveer 570 v.C. kwamen ze onder de controle van de grotere stad Elis, op 50 km van Olympia. In deze stad waren meer mensen en meer geld om de omvangrijke organisatie te verzorgen. Pas in de vijfde eeuw n.C. kwamen ze aan hun einde.

De spelen werden om de vier jaar gehouden in de zomer. De periode van vier jaar, te beginnen met het jaar van de spelen, wordt een olympiade genoemd. De eigenlijke spelen duurden slechts vijf dagen, maar de atleten moesten een maand op voorhand naar Elis nabij Olympia komen voor de voorbereiding onder leiding van de hellanodikai.

P060In het programma van de spelen lag het accent vooral op de atletiek. Daarnaast werden er ook paardenrennen gehouden. Muzische disciplines waren er niet op de Olympische spelen, behalve de wedstrijden voor herauten en trompetters. De prijs voor de winnaars was een olijfkrans. Voor de vrouwen werden in Olympia aparte spelen georganiseerd, de Heraia.

De Olympische spelen trokken duizenden toeschouwers. Ze hadden een grote uitstraling en invloed op alle andere spelen. Vanaf 300 v.C. werden er is-Olympische spelen gehouden over de hele Griekse wereld. Ook in de Romeinse tijd, tot het einde van de vierde eeuw n.C., behielden de spelen hun populariteit. In 1896 werden voor het eerst de moderne Olympische spelen gehouden, niet in Olympia, maar in Athene.

© KU Leuven, 2012