De Pythische spelen

P223De Pythische spelen werden gehouden in Delphi, een cultusplaats die in poŽzie Pytho werd genoemd. Op deze plaats had volgens de mythe de god Apollo de draak Python gedood. Ter ere van de god werd er een heiligdom gebouwd dat wereldberoemd werd om zijn orakel. Het Apollo-heiligdom ontstond in de tiende eeuw v.C. Reeds vroeg werd daar elke acht jaar een wedstrijd gehouden in het zingen van een hymne voor de god. In 586 v.C. ontstond er een machtstrijd om de controle over het heiligdom tussen het nabij gelegen stadje Crisa en de amphiktyonie (een verbond van twaalf omwonende stammen die hadden gezworen de belangen van de cultus te behartigen). De amphiktyonie kreeg het heiligdom in handen en voegde andere muzische disciplines - waaraan al tamelijk vroeg ook vrouwen mochten deelnemen - en sportwedstrijden aan de spelen toe. Daarom geldt 586 v.C. als de stichtingsdatum van de Pythische spelen.

P195De Pythische spelen maakten deel uit van de periodos en werden om de vier jaar gehouden in de zomer, telkens in het derde jaar van een olympiade. Ook na de invoering van sportwedstrijden bleven de muzische disciplines het belangrijkst. Zij kwamen eerst in het programma:
- dag 1: religieuze plechtigheden (een offer, een opvoering van de mythische strijd tussen Apollo en Python en een processie)
- dag 2: een groot banket
- dag 3: muzische wedstrijden
- dag 4: atletiekwedstrijden
- dag 5: paardenrennen

De winnaars kregen als prijs oorspronkelijk een laurierkrans en later appels. De Pythische spelen hadden door hun prominente plaats in de periodos een voorbeeldfunctie voor andere spelen. Vanaf 300 v.C. werden er in andere steden in het Middellandse zeegebied iso-Pythische spelen georganiseerd.

© KU Leuven, 2012