De Olympische raad

Elke Griekse stad werd bestuurd door een stadsraad. Hoewel Olympia geen stad was, maar een heilig domein, had men ook hier een eigen Olympische Raad, die zetelde in het Raadshuis.

De raad was het opperste controle-orgaan en fungeerde als een gerechtshof dat besliste over alle zaken in verband met het heiligdom. Atleten konden hier in beroep gaan tegen beslissingen van de hellanodikai. Deze beslissingen konden niet ongedaan gemaakt worden, maar de raad kon de hellanodikai wel straffen. De raad besliste ook welke atleten en weldoeners geŽerd werden met een standbeeld en waar dat werd opgesteld. Verder benoemden ze de priesters in het heiligdom.

© KU Leuven, 2012