De scheidsrechters

P243Net als vandaag waren de Griekse sportevenementen aan wedstrijdreglementen gebonden. Het overtreden van de reglementen werd beschouwd als vals spelen en werd bestraft. Alle wedstrijden werden bijgewoond door scheidsrechters, stok- of zweepdragers genoemd. Dit waren de assistenten van de organisatoren of hellanodikai, die als jurylid optraden en de eindverantwoordelijkheid hadden. Zij beslisten, zeker in twijfelgevallen, wie de winnaar was.

De scheidsrechters staan vaak afgebeeld op Griekse vazen met scenes van gevechtssporten. Zij stonden vlakbij de vechtende atleten, klaar om in te grijpen. Atleten die vals speelden werden prompt gestraft met een slag van een stok of een zweep. Atleten die wilden opgeven, konden dit duidelijk maken door hun wijsvinger naar de scheidsrechter op te steken.

© KU Leuven, 2012