De spelen voor Hera in Argos

Midden in de landstreek Argolis, in het noord-oosten van de Peloponnesos, bevond zich een belangrijk heiligdom van Hera. Vanaf circa 460 v.C. bezat de stad Argos de suprematie in Argolis en kreeg het dus alleen voor het zeggen in dit heiligdom. Vanaf dit ogenblik hebben we bronnen in verband met de spelen voor Hera die hier werden gehouden: bronzen prijsvazen met inscripties en enkele vermeldingen in de zegezangen van Pindarus. Of hier voordien ook al spelen gehouden werden, weten we niet.

Op het programma van deze spelen, die in de vierde en het begin van de derde eeuw v.C. Hekatomboia (lett.: ‘feest met een offer van 100 runderen’) genoemd werden, stonden paardenrennen, atletiekwedstrijden en artistieke wedstrijden. Ze trokken een internationaal deelnemersveld aan.

Halverwege de derde eeuw v.C. werd er een stadion gebouwd in de stad zelf. De Nemeďsche spelen en de spelen voor Hera, die vanaf nu Heraia werden genoemd, verhuisden beide naar Argos. Dit had praktische gevolgen voor de organisatie: beide spelen hadden dezelfde hellanodikai en dezelfde ambassadeurs. De Heraia werden elke vier jaar gehouden, in midden juni – begin juli, vlak voor de Nemeďsche spelen van het jaar na de Olympische spelen.

In de eerste eeuw n.C. kregen de spelen weer een nieuwe naam: ‘het schild van Argos’. Het geven van een bronzen schild als prijs was een gewoonte die al sinds de vierde eeuw v.C. bestond. Met maken van schilden was immers een plaatselijke specialiteit in Argos. Uiterlijk in de tweede eeuw werden de spelen voor Hera en de daarop volgende Nemeïsche spelen verplaatst naar de winter, omdat de zomer omwille van de vele nieuwe spelen te druk werd voor de atleten.

© KU Leuven, 2012