Diaulos

P062De diaulos is een sprintnummer dat voor het eerst als Olympische discipline werd georganiseerd in 724 v.C. De atleten liepen tweemaal de lengte van het stadion. De techniek was dezelfde als bij het stadion, maar de diaulos-lopers hadden meer uithouding nodig en moesten halverwege de moeilijke bocht nemen. Philostratus meent daarom dat ze iets sterker gebouwd moesten zijn dan stadion-lopers.

Deze scherf met de afbeelding van een diaulos-loper is een stuk van een vaas die als prijs aan de winnaar van de diaulos-wedstrijd op de Panathenaeïsche spelen geschonken werd. De scherf bevat namelijk het opschrift "ik ben voor de diaulos-loper".

© KU Leuven, 2012