Gevechtssporten

P264Gevechtssporten, of zware sporten zoals de Grieken ze noemden , waren bij de populairste wedstrijden van de spelen. Er waren drie verschillende gevechtssporten: worstelen, boksen en pankration. In elk van de drie sporten vocht men naakt
Een belangrijk verschil met vandaag is het ontbreken van gewichtscategorieën. De zwaarste man was dus vaak in het voordeel. Toch waarschuwen enkele auteurs zoals Euripides en Galenus voor overgewicht, want hierdoor werd de atleet minder snel. Er waren wel leeftijdscategorieën: jongens vochten in een aparte reeks. Een tweede belangrijk verschil met vandaag is het ontbreken van rondes. Men bleef doorvechten tot een van de tegenstrevers knock-out was of opgaf. Uithouding was dus essentieel.
Elke partij werden gevolgd door een scheidsrechter, die overtredingen van de regels bestrafte een zweep of een stok.

P077

Voor Grieken waren gevechtssporten meer dan een sport, het was een essentieel aspect van de opvoeding. Ze gingen oefenen in het gymnasion en, als ze rijk waren, namen ze een privé-trainer in dienst.

© KU Leuven, 2012