Herauten en trompetters

De Griekse wedstrijden trokken een grote massa toeschouwers aan. Het toespreken van deze massa was een taak voor professionals. Met zijn instrument, dat veel langer was dan een moderne trompet, trok een trompetter de aandacht van het publiek. Dan sprak de heraut hen toe met luide stem, bijvoorbeeld om het begin van een wedstrijd aan te kondigen. De belangrijkste taak van de herauten was het proclameren van de overwinnaars met naam, vader en stad tijdens de kransingsceremonie.

Het trompet spelen en omroepen was begonnen als een zuiver organisatorische functie, maar geleidelijk ontstond er ook competitie tussen de verschillende trompetters en herauten. Omdat zij oorspronkelijk allemaal afkomstig waren van de organiserende stad, was dit in het begin een strikt locale aangelegenheid. Toen de wedstrijden voor herauten en trompetters werden geintroduceerd op de Olympische spelen van 396 v.C., werden beide disciplines dus ook gewonnen door een inwoner van Elis. Tegen het eind van de vierde eeuw hadden echter ook de andere grote spelen deze wedstrijden aan hun programma toegevoegd en, net zoals bij de atletiekwedstrijden, reisden herauten en trompetters van de hele Griekse wereld door Griekenland om deel te nemen aan de verschillende spelen.

Het is niet helemaal duidelijk hoe de winnaar van deze wedstrijden werd aangeduid, maar het was zeker geen schoonheidswedstrijd. Niet de heraut met de aangenaamste stem, maar de man die het luidst en duidelijkst kon roepen, won. Omdat het geluid van iemands stem minder afhankelijk is van leeftijd en lichamelijke fitheid, hadden herauten en trompetters een veel langere carrière dan atleten. Zij konden zelfs tienvoudig periodos-winnaar worden!

© KU Leuven, 2012