De atletenvakbond

In de Hellenistische steden ontstonden allerlei verenigingen van mensen met eenzelfde beroep. Meestal waren dergelijke beroepsverenigingen lokaal, maar de artiesten en de atleten, die de hele Griekse wereld afreisden, organiseerden overkoepelende internationale verenigingen. De atletenbond is voor het eerst geattesteerd in de eerste eeuw v.C. In de tweede eeuw n.C. kreeg de bond een hoofdkwartier in Rome.

De bond behartigde de belangen van de atleten en lobbyde voor privileges bij de hoogste instanties in Rome, tot en met de keizer. De bond organiseerde ook eigen spelen met geldprijzen en richtte standbeelden en andere eerbewijzen op ter ere van zijn meest succesvolle leden.

Iedere atleet kon lid worden mits betaling van lidgeld - en dat was geen klein bedrag. Als bewijs van hun lidmaatschap kregen ze een officieel diploma. Ook de trainers waren lid. Aan het hoofd van de bond stonden een resem functionarissen, veelal oud-atleten: hogepriesters, directeurs, voorzitters, een penningmeester en een secretaris. De patroon van de bond was de held Herakles.

© KU Leuven, 2012