De godsvrede

Enkele maanden voor het begin van de spelen vertrokken ambassadeurs uit Olympia, Delphi, Isthmia of Nemea naar alle uithoeken van de Griekse wereld en in elke stad verkondigden ze de godsvrede. Sommige aanhangers van de moderne Olympische beweging stellen zich bij deze godsvrede heel wat voor. In 1956, toen men in volle Koude Oorlog overwoog de spelen af te lassen, sprak toenmalig I.O.C.-voorzitter Avery Brundage: “In het gouden tijdperk was er een Olympische godsvrede en alle oorlogen werden gestaakt tijdens de periode van de spelen. Nu, na duizend jaar beschaving, stoppen we de spelen en doen we voort met onze oorlogen.”

Het is waar dat de antieke Olympische spelen gewoon doorgingen tijdens de Perzische en Peloponnesische oorlogen, terwijl de moderne spelen afgelast werden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit heeft echter te maken met de schaal van de oorlogen, niet met de godsvrede. De antieke godsvrede maakte immers geen einde aan alle oorlogen. Ze had enkel betrekking op de conflicten die het verloop van de spelen hinderden. De vrede beschermde de reizigers op weg naar het heiligdom en verbood enkel militaire operaties tegen of door de organiserende stad.

Enkele malen werd de godsvrede geschonden. In 420 v.C. werden de Spartanen uitgesloten van de Olympische spelen omdat ze een stuk van het Elische grondgebied hadden aangevallen. In 364 v.C. vielen Arcadische soldaten zelfs het heilige domein van Olympia aan tijdens de spelen.

© KU Leuven, 2012