Ambassadeurs

De Griekse spelen waren veel meer dan sport alleen: ze waren een belangrijk onderdeel van de internationale relaties tussen Griekse steden.

Enkele maanden voor de spelen zonden grote panhelleense heiligdommen zoals Olympia en Delphi ambassadeurs naar alle hoeken van de Griekse wereld om de datum van de spelen te melden en de godsvrede af te kondigen. De vrede maakte deze ambassadeurs onschendbaar, opdat ze veilig zouden kunnen reizen. In elke stad werden ze ontvangen in het huis van een lokale gastheer.

In de Hellenistische tijd werden heel wat nieuwe spelen opgericht, en werden andere spelen opgewaardeerd zodat de winnaars rijkelijk zouden worden beloond in hun vaderstad. Dit kon enkel gebeuren door de medewerking van andere steden, die het statuut van de spelen moesten erkennen. Als een stad dit niet deed, werd een atleet niet beloond en wilde hij dus ook niet aan de nieuwe spelen deelnemen. Ook hiervoor werden ambassadeurs uitgestuurd.

Tijdens de spelen ontving de stad ook ambassadeurs, of vertegenwoordigers, van andere steden. Deze droegen, net als de ambassadeurs die door de organisatoren van de spelen werden uitgezonden, de titel 'theoros' ('waarnemer'). Deze ambassadeurs vergezelden de atleten en werden met veel egards ontvangen. Ze namen als officiële vertegenwoordigers van hun stad deel aan het feest en het offer en kregen een ereplaats op de tribune.

De aanwezigheid van deze ambassadeurs betekende dat op de grotespelen de hele internationale top bijeen was. Ze vormden dus de ideale gelegenheid voor politieke propaganda. Vooral de Isthmische spelen, die in het meest centraal gelegen heiligdom plaatsvonden, vlakbij de belangrijke stad Korinthe, waren belangrijk op politiek vlak.

© KU Leuven, 2012