De Sicilische tirannen

In de eerste helft van de vijfde eeuw v.C. werden vele steden op SiciliŽ geregeerd door alleenheersers die hun autoriteit en populariteit probeerden te vergroten door middel van overwinningen in de paardenrennen. Twee van de meest prominente families waren de Emmeniden uit Akragas (Theron, Thrasydaios) en de Deinomeniden, die heersten in Gela en Syrakuse (Gelon, Hieron, Polyzalos, Thrasyboulos). Gelon (488 v.C.), Theron (476 v.C.) en Hieron (476, 472, 468 v.C.) behaalden Olympische titels met renpaarden en vierspannen. Theronís broer Xenokrates, Hieron en Polyzalos behaalden ook Pythische overwinningen. Anaxilas, de heerser van Rhegion, volgde zijn collegaís na en behaalde in 480 een Olympische zege met een tweespan van muilezels.

 

De Sicilische tirannen vierden deze zeges openlijk, opdat de zeges hun populariteit zouden bevorderen. De bekende dichters Pindarus en Bacchylides werden aan het hof uitgenodigd om overwinningsliederen te schrijven. In Olympia en Delphi richtten de heersers grote bronzen monumenten op, zoals de wagenmenner van Delphi. Verschillende heersers lieten hun paarden afbeelden op zilveren munten. Gelon liet na de slag bij Himera in 480 v.C. een schathuis oprichten in Olympia. De hardloper Astylos van Kroton kreeg wellicht een aardige som om zich te laten afkondigen als burger van Syrakuse en om zo zijn roem met de Deinomeniden te delen. Het enorme bedrag dat de tirannen aan sport besteedden (niet alleen aan dure monumenten, maar ook aan het kweken en per boot vervoeren van de paarden), weerspiegelt het grote belang dat zij aan sport hechtten.

© KU Leuven, 2012