De impact van de Griekse sport

 

DE IMPACT TIJDENS DE OUDHEID

Auteurs met kritiek op atletiek
* Tyrtaeus
* Xenophanes
* Euripides
* Lucillius
* Galenus

Kunst geïnspireerd door sport
* Panathenae´sche amforen
* Munten in verband met sport
* Beelden van atleten
       - De wagenmenner van Delphi
       - Diskobolos (Discuswerper)
       - Doryphoros (Speerdrager)
       - De zittende bokser
* Literatuur met lof voor atletiek
       - Pindarus
       - Pausanias
       - Philostratus

Tijdsrekening in olympiaden

 

DE IMPACT NA DE OUDHEID

* Christelijke athletische metaforen

De heropleving van de oude spelen: de moderne Olympische spelen
* Opbloei van de sport in de negentiende eeuw
* Amateurisme
* Mens sana in corpore sano
* Moderne Olympische spelen voor 1896
* Pierre de Coubertin
* 1894 : Het congres in Parijs
* De spelen van 1896 in Athene
* De marathon
* Lijst van de moderne Olympische spelen : 1896 - 2008
* De nazi-spelen van Berlijn in 1936
* De Olympische vlam

© KU Leuven, 2012