Tyrtaeus' kritiek op de atletiek

De dichter Tyrtaeus leefde in de zevende eeuw v.C. in Sparta, waar hij zijn medeburgers wou aanzetten om goede soldaten te zijn. Volgens hem waren atletiek en militaire kwaliteit niet verzoenbaar. In Tyrtaeus tijd veranderden de militaire tactieken: men kon als soldaat niet langer heldhaftige duels voeren, maar omwille van het belang van de slagorde kwam het erop aan als één blok te vechten. Samenwerking en discipline dienden te primeren op individuele prestaties. Atletiek verving oorlog als het toneel van de typische individuele Griekse competitiegeest.

De militaire moed, die bijdroeg tot het welzijn van de hele gemeenschap, was volgens Tyrtaeus echter de enige echte waarde. De waarden uit de atletiek, zoals snelheid, vaardigheid en kracht, waren individueel en daarom slechts schijnwaarden. In tegenstelling tot het krijgsbedrijf en de burgerplicht in het algemeen, beschouwde Tyrtaeus de atletiek als een egocentrisch en nutteloos fenomeen, waarvan hij zelfs de waarde als militaire training betwijfelde.

© KU Leuven, 2012