1894 : Het congress in Parijs

In 1894 wou Pierre de Coubertin een congres organiseren om de Olympische spelen te doen heropleven. Er waren echter maar weinig mensen geïnteresseerd in dit idee. Het amateurisme was, daarentegen, wel een populair discussiepunt. De Coubertin besloot dan maar de mensen te misleiden. Hij nodigde hen uit voor het 'Internationaal Congres van Amateurs'. Zeven van de acht voorgestelde agendapunten betroffen het amateurisme, het achtste ging over de mogelijkheid van een heropleving van de Olympische spelen. Enkele weken voor het congres veranderde hij de naam in 'Internationaal Atletiekcongres' en voegde hij nog twee agendapunten in verband met de Olympische spelen toe. Toen het congres begon, lazen de deelnemers op het officiële programma echter: 'Internationaal congres voor de heroprichting van de Olympische spelen'.

De baron pakte het slim aan: hij vermaakte de deelnemers met schitterende feestelijkheden, met als hoogtepunt de uitvoering van een antieke hymne, gebaseerd op muzieknotaties die men in Delphi had ontdekt. De deelnemers stemden unaniem voor de heroprichting van de Olympische spelen. Het congres legde Athene vast als locatie voor 1896 en Parijs voor 1900 en richtte het Internationaal Olympisch Comité op. De eerste voorzitter was de Griek Demetrios Vikelas. Na de spelen in Athene in 1896 volgde de Coubertin hem op.

© KU Leuven, 2012