Arrichion

Arrichion, ook Arrachion genoemd, uit Phigalia, was een pankratiast uit de zesde eeuw v.C. Hij behaalde Olympische overwinningen in 572 en 568 v.C. In 564 v.C. nam hij opnieuw deel en weer haalde hij de finale. Aan het einde van de spannende strijd werd hij door zijn tegenstrever in een ijzeren wurggreep gehouden. Hij kon geen kant meer uit. Op dat moment moet zijn trainer volgens het verhaal geroepen hebben "Wat een mooie begrafenis als men in Olympia niet opgeeft". Het vooruitzicht op een eervolle dood zette Arrichion aan om van een tijdelijke verslapping van de greep van zijn tegenstander gebruik te maken om met een stamp van zijn rechterbeen diens voet te ontwrichten. Om dit maneuver kracht bij te zetten liet hij zich naar links vallen. Zijn tegenstander had zoveel pijn aan zijn voet dat hij de scheidsrechters een teken van opgave deed.

Tijdens het maneuver van Arrichion, hield de tegenstander de nek van Arrichion echter nog steeds in een wurggreep. Door Arrichions plotse beweging brak zijn nek, zoals gebeurt met iemand die gehangen wordt. Dit was wellicht de oorzaak van zijn onmiddellijk overlijden en niet verstikking, zoals Pausanias beweert. Men sterft immers pas aan verstikking nadat men een tijdje bewusteloos is geweest.

Ondanks Arrichions overlijden werd toch hij en niet zijn tegenstander tot winnaar uitgeroepen, want het was zijn tegenstander die had opgegeven. Zo vertegenwoordigt Arrichion het atletisch ideaal 'de overwinning of de dood'.

© KU Leuven, 2012