Phayllos van Kroton

Phayllos was een hardloper en pentatleet van de Zuid-Italische stad Kroton uit de late zesde en vroege vijfde eeuw v.C. Hij behaalde drie overwinningen op de Pythische spelen, tweemaal in de pentatlon en eenmaal in het stadion. Omwille van deze prestaties werd hij geëerd met een standbeeld in Delphi. De Atheense komediedichter Aristophanes noemt hem tweemaal als hardloper, maar zijn grootste talent was verspringen. Eens sprong hij 55 voet (16,3 m) ver en aangezien de zandbak maar 50 voet (15,2 m) lang was, belandde hij buiten het zand, een prestatie die algauw spreekwoordelijk werd. Deze sprong, een van de weinige uit de Oudheid waarvan we de exacte afstand kennen, is een belangrijk element in de discussie of de Griekse sprong enkelvoudig dan wel meervoudig was.

Tijdens de Perzische oorlogen nam Phayllos als enige van de Grieken uit Zuid-Italië met een schip deel aan de zeeslag bij Salamis (480 v.C.). Aangezien hij de hele uitrusting en bemanning van het schip uit eigen zak betaalde, moet hij een zeer rijk man geweest zijn. Als dank voor deze prestatie kreeg hij een standbeeld op de akropolis van Athene, waarvan het opschrift nog bewaard is. Anderhalve eeuw later, in 333 v.C., stuurde Alexander de Grote een deel van de schatten die hij op de Perzen had buitgemaakt naar Kroton uit bewondering voor de heldenmoed van de atleet.

© KU Leuven, 2012