Herodes Atticus

Herodes Atticus (circa 101-177 n.C.) was de rijkste Athener van zijn tijd. Zijn gelijknamige vader was de eerste Romeinse consul van Griekse afkomst. Zelf had hij ook een politieke carrière: hij maakte deel uit van verscheidene diplomatieke gezandschappen en werd consul in 143. Ook was hij voorzitter van twee sportwedstrijden in Athene, de Panhellenia en de Panathenaia.

Hij was getrouwd met Regilla – die priesteres van Demeter was in Olympia - en had vier kinderen, waarvan slechts één zoon hem overleefde. Hij was ook bekend als geleerde. Philostratus prijst hem om zijn redekunst.

Met zijn enorme fortuin betaalde hij voor vele openbare gebouwen: een monumentale fontein in Olympia, marmeren banken in de stadia van Delphi en Athene, een concertgebouw in Athene en Korinthe, enz.

© KU Leuven, 2012