Pausanias

Pausanias was een Griekse geograaf uit de tweede eeuw n.C. (circa 111-180). Hij was afkomstig van Klein-Azië, maar bezocht op zijn talrijke reizen Griekenland, Macedonië, Egypte, Palestina en Italië. Hij schreef een soort reisgids, getiteld ‘Rondleiding in Griekenland’. Hierin beschreef hij belangrijke monumenten op het Griekse vasteland, die hij zelf met een gids had bezocht. Hij had bijzondere aandacht voor religieuze gebruiken en kunstwerken en vertelde veel mythen en anekdotische verhaaltjes. Dit soort antiquarische literatuur, waaruit een grote liefde voor de klassieke periode blijkt, is typisch voor de ‘tweede sofistiek’, de belangrijkste literaire stroming in zijn tijd.

Het werk bestaat uit tien boeken, waarvan er twee de landstreek Elis behandelen. Hierin geeft hij een uitgebreide beschrijving van Olympia. Veel van wat we vandaag weten over de monumenten in Olympia en de geschiedenis van de Olympische spelen is rechtstreeks gebaseerd op zijn werk. De archeologische opgravingen in Olympia hebben tot in de details Pausanias’ beschrijvingen bevestigd: van vele gebouwen en beelden die hij beschrijft, zijn nog restanten teruggevonden.

Meer over Pausanias en zijn werk in het Pausanias Project.

© KU Leuven, 2012