Philostratus

Philostratus, een Athener geboren omstreeks 170 n.C., had een succesvolle carrière als redenaar en geleerde in Athene en Rome. Rond 207 kwam hij zelfs in contact met het keizerlijk hof.
Van Philostratus zijn een vijftal werken bekend. Er bestaat wel discussie of al deze werken aan deze Philostratus toegeschreven moeten worden, omdat er meerdere mannen met deze naam literair actief waren.
Circa 220 n.C. schreef hij de ‘Gymnastikos’, een werk over de Griekse atletiek. Het accent ligt op het beroep van ‘gymnastes’ of trainer. Philostratus beschrijft vakkundig verscheidene lichaamsoefeningen en benadrukt ook het nut van lichaamsoefening voor de ontwikkeling van de geest. Het doel van het werk was om zijn aan luxe gewende tijdgenoten tot sportbeoefening aan te zetten en hen zo respect voor de traditionele Griekse waarden bij te brengen. In dit werk heeft Philostratus veel aandacht voor de Olympische spelen. Dit is ongetwijfeld de reden waarom de Olympische raad hem een standbeeld in Olympia toekende.
Op vraag van keizerin Julia Domna schreef Philostratus ook een levensbeschrijving van Apollonius van Tyana. Later wijdde hij ook een reeks biografieën van geleerden, o.a. van Herodes Atticus, aan keizer Gordianus III (c. 237 n.C.). Verder schreef hij nog de ‘Heroikos’, over een ontmoeting tussen de geesten van de Trojaanse helden, en misschien ook een verzameling van 65 beschrijvingen van schilderijen met mythische taferelen.

Passages uit de Gymnastikos:

- over het gebruik van halters:
- over Arrichion:
- over de ideale lichaamsbouw voor lopers:
- over het verschil tussen lichte en zware sporten:

© KU Leuven, 2012