Lijst van Olympische winnaars

Dit stuk papyrus uit het Egyptische stadje Oxyrhynchus (P. Oxy. II 222) bevat een lijst de Olympische winnaars van 480 tot 468 v.C. en 456 tot 448 v.C. Het is een kopie uit de derde eeuw n.C. van een oudere overwinnaarslijst, bv. de lijst van Phlegon van Thralles of de lijst van Erastosthenes.

© KU Leuven, 2012