Het Colosseum

De binnenkant van het Colosseum in Rome. Onderaan op de foto ziet men de onderaardse structuren van het amfitheater, waar de wilde beesten voor hun optreden gevangen gehouden werden. Hierboven lag de eigenlijke arena.

© KU Leuven, 2012