CIG 2811 A

1    [Ἔδοξ]ε̣ τῇ ἱερᾷ ξυστικ[ῇ περιπολιστικῇ συνόδῳ τῶν περὶ τὸν]
2    [Ἡρα]κλέα καὶ τὸν ἀγώ[νιον καὶ αὐτοκράτορας Μ. Αὐρ. Ἀντ-]
3    [ω]ν̣εῖνον καὶ Λ. Αὐ[ρ. Οὐῆρον]
4    [ἀ]πὸ τῆς οἰκουμέ[νης ἱερονεικῶν στεφανειτῶν ἐν Ἀντιοχείᾳ]
5         Καισαρείᾳ Κο[λωνείᾳ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα]
6         ταλαντια̣ῖ̣[ον·
7         [. . .]α [εἰσηγ]η̣σαμένου Τ. Αἰ̣λ̣[ίου Μ]
8         [. . .]κα[. . . . . . π]αλαιστοῦ παραδόξο[υ.]
9         [Ἐπεὶ] Αἴλιος Αὐρήλιος Μένανδρος
10       παράδοξος καὶ διὰ βίου ξυστάρχης
11       τῶν ἐν κολωνείᾳ Ἀντιοχείᾳ ἀγώνων
12       ἀθλήσας ἐνδόξως καὶ ἐπιμελῶς ἐπὶ το-
13       σοῦτο δόξης προέβη ὡς πρῶτον μὲν
14       [ἀν]ελέσθαι εὐτυχῶς τοσούτους ἀγῶ-
15       [ν]ας καὶ δοξάσαι καθ᾿ ἕκαστον ἀγῶνα τὴν
16       [λ]αμπροτάτην πατρίδα αὐτοῦ κηρύγμα-
17       [σ]ιν καὶ στεφάνοις, μάλιστα δὲ καὶ ἐπὶ
18       [θ]εοῦ Ἀντωνείνου, ὡς οὐ μόνον στε[φαν-]
19       [ω]θῆναι ταῖς ἐκείνου χερσὶν, ἀλλὰ καὶ
20       [τεί]μαις ἐξαιρέτοις τειμηθῆναι, μεταξὺ
21       [δὲ] γενόμενος ξυστάρχης τοσαύτῃ προ-
22       ν̣οίᾳ καὶ ἐπιμελείᾳ μετὰ σπουδῆς ἁπά-
23       σης κήδεται των ἡμῖν διαφερόν-
24       των τὰ κάλλιστα καὶ ἄριστα πολειτευ-
25       όμενος ἐν ἡμεῖν· καὶ διὰ ταῦτα καὶ ἄλλο-
26       τε μὲν πολλάκις καὶ τὰ νῦν ἐπαινοῦν-
27       [τ]ες τὸν ἄνδρα καὶ μαρτυροῦντες αὐτῷ
28       ψηφίσματα τοῖς κυρίοις Αὐτοκράτορ-
29       [σ]ιν πεπόμφαμεν ἡγούμενοι μεγίσ-
30       [τ]ας καὶ ἀνταξίας ἀμοιβὰς αὐτῷ γενέσ-
31       [θ]αι ἀντὶ τῆς περὶ ἡμᾶς εὐνοίας καὶ ὅτι δα-
32       [π]ανήμασιν ἱκανοῖς καὶ κόπῳ πολλῷ περι-
33       εγένετο καὶ διεπράξατο ἀχθῆναι τὸν ἔναγ-
34       χος ἀγῶνα παρὰ τοῖς Ἀντιοχεῦσιν ὡς νομί-
35       ζειν ἡμᾶς οἰκόθεν παρ᾿ αὑτοῦ ἀνῃρῆσθαι
36       τὰ θέματα· διὰ ταῦτα δεδόχθαι τύχῃ ἀγαθῇ
37       εὐχαριστῆσαι τῷ Μενάνδρῳ ἐπί τε τῆς ἱερω-
38       τάτης βουλῆς καὶ τοῦ λαμπροτάτου δήμου
39       Ἀφροδεισιέων περὶ τῶν προηγορευμένων,
40       τειμῆσαί τε αὐτὸν ἀνδριάντων ἀναστάσει καὶ
41       εἰκόνων ἀναθέσει ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ
42       τῆς πατρίδος τόπῳ, ἐπιγραφησομένων
43       τῶν τειμῶν τῇ προγραφῇ τοῦδε τοῦ ψη-
44       φίσματος πρὸς τὸ ἀιδίους ὑπάρξαι αὐ-
45       τῷ τᾶς παρ᾿ ἡμῶν τειμάς.

46       ῎Εστιν δὲ καὶ πολείτης πόλεων τῶν ὑπο-
47       γεγραμμένων Περγαμηνῶν, Ἀντιοχέ-
48       ων Καισαρείων Κολωνῶν καὶ βουλευτὴς
49       Θηβαίων καὶ βουλευτὴς ᾿Απολλωνιατῶν
50       Λυκίων θρακῶν καὶ βουλευτὴς Μειλη-
51       σίων Πεσσινουντίων Κλαυδιοπολειτῶν.
52       Ἐπιμεληθέντος τῶν τειμῶν Ζήνωνος
53       τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Μενάνδρου τοῦ
54         ἀδελφοῦ αὐτοῦ.

English
Nederlands

© KU Leuven, 2012