Philostratus, Gymnasticus 21

Philostratus, een schrijver uit de derde eeuw n.C., vertelt in zijn werk over de professionele trainer een anekdote over Arrichion, een atleet uit de zesde eeuw v.C.

Toen Arrichion, de pankratiast, die al twee Olympische spelen gewonnen had en hierop volgend in de derde olympiade vocht in de finale, al dacht aan opgave, bracht zijn trainer Eryxias hem tot doodsverachting door van buiten de ring te roepen: “Wat een prachtige begrafenisrede als men kan zeggen : hij heeft niet opgegeven in Olympia”.

Grieks

© KU Leuven, 2012