Pausanias V 8, 5-11

Pausanias vertelt wanneer de verschillende disciplines werden ingevoerd in Olympia.

Na koning Oxylos, die ook de spelen organiseerde, werden de Olympische spelen niet meer georganiseerd tot Iphitos. Toen Iphitos de spelen herinrichtte, zoals ik reeds heb gezegd, waren de mensen de oude tijd nog vergeten. Beetje bij beetje kwam de herinnering terug en elke keer dat ze zich iets herinnerden, voegden ze dit toe aan de spelen.
Ziehier het bewijs: sinds de olympiaden ononderbroken bijgehouden worden (776 v.C.), was de prijs eerst voor de stadionloop, en Koroibos van Elis won. … In de 14de olympiade (724 v.C.) werd de diaulos toegevoegd. Hypenos, een man van Pisa, kaapte er de olijfkrans voor de diaulos weg en in de daaropvolgende olympiade (720 v.C.) won de Spartaan Akanthos die voor de dolichos. In de 18de olympiade (708 v.C.) herinnerden ze zich de pentatlon en het worstelen. Ook nu wonnen twee Spartanen: Lampis in de pentatlon en Eurybatos in het worstelen. In de 23ste olympiade (688 v.C.) reikten ze een prijs uit voor het boksen. De winnaar was Onomastos van Smyrna, dat in die tijd reeds tot Ionië behoorde. In de 25ste olympiade (680 v.C.) werd de race met volwassen paarden in het programma opgenomen. Pagondas van Thebe en zijn vierspan werden als winnaar uitgeroepen. De achtste olympiade hierna (648 v.C.) werd het pankration voor mannen en de race met bereden paarden ingevoerd. Krauxidas van Krannon won met zijn paard en Lygdamis van Syracuse overklaste de andere deelnemers in het pankration.

Er wordt nergens melding gemaakt van de disciplines voor de jongens in de oude tijden. Deze hebben de Eleërs naar believen ingevoerd. De prijzen voor het stadion en het worstelen voor jongens werden voor het eerst uitgereikt in de 37ste olympiade (632 v.C.). Hipposthenes van Sparta won het worstelen, Polyneikes van Elis het stadion. In de 41ste olympiade (616 v.C.) werden de jongens voor het eerst opgeroepen voor het boksen en Philytas van Sybaris overwon de andere deelnemers.
De wapenloop werd in de 65ste olympiade (520 v.C.) goedgekeurd, als training voor de oorlog, lijkt mij. De eerste winnaar van de lopers met een schild was Damaretos van Heraia .
De race voor het tweespan van volwassen paarden werd geintroduceerd in de 93ste olympiade (408 v.C.). Euagoras van Elis won. In de 99ste olympiade (384 v.C.) besloten ze ook een race voor vierspannen van veulens in te voeren. Sybariades van Sparta won de krans met zijn vierspan van veulens. Later voegden ze het tweespan van veulens en de bereden veulens toe. Ze zeggen dat werden uitgeroepen als winnaars: Belistiche, een vrouw van de kust van Macedonië voor het tweespan en Tlepolemos de Lyciër voor de bereden paarden, die laatste in de 131ste olympiade (256 v.C.), Belistiche met het tweespan drie vroeger (268 v.C.). In de 145ste olympiade (200 v.C.) werd de wedstrijd voor het pankration voor jongens ingesteld, en Phaidimos, een Aioliër uit de stad Troas won.

Grieks

Uit andere bronnen weten we dat Belistiche niet in 268, maar in 264 v.C. de race voor tweespannen met veulens won. In 268 v.C. nam ze ook deel aan de spelen, maar toen won ze de race voor vierspannen met veulens.

Discipline

Olympia

stadion

776 v.C.

diaulos

724 v.C.

dolichos

720 v.C.

pentatlon

708 v.C.

worstelen

708 v.C.

boksen

688 v.C.

vierspan

680 v.C.

pankration

648 v.C.

bereden paard

648 v.C.

stadion voor jongens

632 v.C.

worstelen voor jongens

632 v.C.

boksen voor jongens

616 v.C.

wapenloop

520 v.C.

tweespan

408 v.C.

vierspan voor veulens

384 v.C.

tweespan voor veulens

264 v.C.

bereden veulen

256 v.C.

pankration voor jongens

200 v.C.

Pausanias' boeken over Elis

© KU Leuven, 2012