P. Oxy. III 466, 17-27

In Egypte is één bladzijde van een worstelhandboek in papyrus gevonden. Het is een opeenvolging van bevelen van de trainer aan zijn leerlingen. De letterlijke vertaling lijkt soms wat gek, want in de tekst staan vele onbekende technische termen, zodat we ons moeilijk kunnen voorstellen wat er juist gebeurt.

Zet het midden ernaast en klem hem met je rechterarm vanaf het hoofd. Jij, omknel! Jij, pak hem op onder zijn arm! Jij, zet je schrap en klem hem! Jij, werp je rechterarm eronder! Jij, omknel hem aan de kant waar hij je probeert op te lichten en werp je linkerbeen naar beneden langs zijn zij. Jij, duw hem weg met je linkerhand! Jij, val hem aan en klem hem. Jij, draai om! Jij, klem hem langs twee kanten!

Grieks

 

© KU Leuven, 2012