Andocides IV 32

De Atheense redenaar Andocides (circa 440-390 v.C.) vermeldt in zijn rede tegen Alkibiades de atleet Kallias, die zo’n vijftig jaar vroeger leefde.

Kallias de zoon van Didymias, die met zijn lichaam alle kransspelen won, hebben jullie verbannen, zonder hiermee rekening te houden, hij die door zijn inspanningen eer had gebracht voor de stad.

Grieks

De verbanning van Kallias door het schervengerecht wordt bevestigd door de vondst van een aantal potscherven met zijn naam in Athene.

© KU Leuven, 2012