Aelianus, De natura animalium VI 1

In het begin van de derde eeuw n.C., toen Aelianus dit schreef, was Kleitomachos (derde eeuw v.C.) nog steeds beroemd om zijn seksuele ascese.

Wanneer Kleitomachos, de pankratiast, honden zag paren, wendde hij zich af en wanneer hij op een drinkfeest een obsceen of erotisch woord hoorde, stond hij op en vertrok hij.

Grieks

© KU Leuven, 2012