Sophocles, Electra 709-748

De tragediedichter Sophocles beschrijft een spannende paardenrace met vierspannen.

De menners namen de plaatsen in die de officiële scheidsrechters door loting hadden bepaald en stelden hun wagens op. Op het teken van de bronzen trompet schoten ze weg. Allen spoorden tegelijk hun paarden aan en sloegen met de teugels. De hele renbaan galmde van het geratel van de vierspannen. Stof vloog omhoog. Ze reden allemaal door elkaar en spaarden hun zweep niet om de wielen en de briesende paarden van anderen voorbij te steken. Het briesen van de paarden joeg schuim over hun ruggen en de wentelende wielen. Orestes bracht zijn as telkens rakelings langs het keerpaal. Het buitenste paard aan de rechterkant gaf hij de teugel, dat aan de linkerkant hield hij in. Alle wagens waren vooralsnog ongedeerd. Toen sloegen de vurige veulens van de Ainiër op hol. Vlak achter het keerpunt - na hun zesde ronde en bij het ingaan van de zevende - botsen ze frontaal tegen de wagen uit Barka. Nu, als gevolg van deze ene fout, volgde de ene ramp op de andere: wagen verbrijzelden en botsten op elkaar. De gehele vlakte van Delphi was bedolven onder de brokstukken. Toen de bekwame wagenmenner uit Athene dit zag gebeuren, leidde hij zijn span naar de buitenkant van de baan en hield de paarden in, terwijl hij de storm van opgehitste paarden in het midden liet passeren. Orestes reed als laatste en hield zijn paarden achter de anderen. Hij had vertrouwen in de eindsprint. Zodra hij zag dat alleen de Athener nog over was, liet hij een schelle kreet door de oren van zijn paarden schokken en zette de achtervolging in. De wagens kwamen gelijk te liggen en reden om ter snelst. Nu eens lag de ene, dan weer de andere op kop. Elke ronde was de arme jongen veilig recht in een rechte wagen gebleven. Maar toen vierde hij de linker teugel, juist toen de paarden de bocht maakten, en hij raakte ongemerkt de paal. De as brak doormidden en Orestes werd uit de wagen geslingerd. Hij raakte verward in de scherpe teugels. Toen hij op de grond viel, braken zijn paarden los in het midden van de renbaan.

Grieks

© KU Leuven, 2012