Pausanias V 9, 4-6

Pausanias over de evolutie in het aantal hellanodikai:

De huidige regelingen voor de voorzitters van de spelen zijn niet dezelfde als de oorspronkelijke. Iphitos organiseerde de spelen alleen en na Iphitos deden de nazaten van Oxylos hetzelfde. In de 50ste olympiade (580 v.C.) kozen de Eleërs door loting uit alle burgers twee mannen aan wie de organisatie van de Olympische spelen werd toevertrouwd. Daarna bleef het aantal voorzitters lange tijd op twee.
In de 95ste olympiade (400 v.C.) werden negen hellanodikai aangesteld. Drie van hen waren verantwoordelijk voor de paardenrennen, drie anderen moesten de pentatlon controleren en de overigen zorgden voor de rest van de wedstrijden. De volgende olympiade werd nog een tiende voorzitter bijaangesteld. In de 103de olympiade (368 v.C.) werden de Eleërs ingedeeld in twaalf phylen en uit elk van deze phylen werd een hellanodikes aangeduid. De Eleërs werden onderdrukt door de Arkadiërs en door de oorlog verloren ze een deel van het land en ook de bevolking van deze afgesneden streek. In de 104de olympiade (364 v.C.) brachten ze het aantal phylen daarom terug tot acht en er werden evenveel hellanodikai als phylen gekozen. In de 108ste olympiade (348 v.C.) gingen ze terug naar een aantal van 10 mannen en het is sindsdien zo gebleven tot in onze tijd.

Grieks

Pausanias’ boeken over Elis

© KU Leuven, 2012