Brieven van Hadrianus: SEG 56.1359

In de eerste en tweede eeuw n.C. introduceerden heel wat steden nieuwe wedstrijden. Dit zorgde af en toe voor problemen. De deelnemers kloegen dat in sommige gevallen een stad een wedstrijd aankondigde, maar wanneer de deelnemers daar aankwamen had die stad het geld voor de wedstrijd al voor iets anders gebruikt. Een andere veel gehoorde klacht was dat door de vele nieuwe wedstrijden oude wedstrijden minder deelnemers trokken, want de atleten hadden niet genoeg tijd en middelen om op al deze plaatsen op tijd te geraken. Toen keizer Hadrianus in 134 n.C. de spelen van Napels bezocht, kreeg hij heel wat delegaties van steden en van de vakbonden van atleten en artiesten op bezoek met dergelijke klachten. In volgende brieven stelt hij oplossingen voor: hij reguleert de financiŽle aspecten van de spelen beter en stelt een nieuw schema op voor de belangrijkste wedstrijden.

Ik beveel dat alle wedstrijden gehouden moeten worden, en dat het niet toegestaan is voor een stad om de middelen voor de wedstrijd Ö te gebruiken voor andere onkosten, noch sta ik toe om geld, waarvan prijzen voor deelnemers betaald worden, te gebruiken voor de constructie van een gebouwÖ Maar indien het ooit dringend zou zijn dat de stad wat inkomsten vindt (niet voor overdaad en luxe, maar voor graan in tijden van hongersnood) dan moet er naar mij geschreven worden Ö Het is immers niet enkel onrechtvaardig, maar op een manier ook bedrieglijk om een wedstrijd aan te kondigen en deelnemers uit te nodigen, en wanneer ze dan gekomen zijn Ö het feest in het midden af te gelasten. Waar dit toch zou gebeuren, moeten de deelnemers de prijzen onder elkaar verdelen zonder hiervoor te kampen.

Zo heb ik besloten dat de wedstrijden, waarover er pleidooien en klachten tot bij mij gekomen zijn in Napels Ö, geordend moeten worden: Van de Olympische spelen heb ik het beginpunt gemaakt, want deze wedstrijd is zeer oud en de befaamste van de Griekse competities. Na de Olympische spelen moeten de Isthmische spelen komen, en na de Isthmische spelen de Hadrianeia, zodat die wedstrijd begint op de dag na de laatste dag van het feest in Eleusis. Dit is volgens de Atheense kalender de eerste van de maand Maimakterion. Er zullen veertig dagen gerekend worden voor de Hadrianeia. De wedstrijd in Tarente zal na de Hadrianeia gehouden worden, in de maand januari. Na de Capitolische spelen, gehouden zoals die tot nu altijd plaats hebben gehad, worden de spelen in Napels gehouden. Vervolgens beginnen de Actische spelen 9 dagen voor 1 oktober, en zullen die afgelopen zijn binnen de veertig dagen.

De Olympische spelen, de Isthmische spelen en de Hadrianeia werden alledrie in Griekenland gehouden, in de zomer en de vroege herfst. Daarna hadden de deelnemers tijd om naar Tarente in Zuid-ItaliŽ te reizen, wat redelijk gemakkelijk te bereiken was vanuit Griekenland. Het volgende half jaar konden de atleten dan in ItaliŽ blijven, om deel te nemen aan de Capitolische spelen in Rome en de wedstrijden in Napels. De Actische spelen werden weer in Griekenland gehouden, maar op de westkust en dus redelijk dicht bij ItaliŽ.

Grieks

© KU Leuven, 2012