Paard met ruiter

P173De wedstrijd met bereden paarden werd in Olympia voor de eerste keer gehouden in 648 v.C. In 256 v.C. werd een aparte wedstrijd voor veulens ingevoerd.

P202De Grieken kenden geen zadel en stijgbeugels. Ze hadden dus een goede grip en evenwicht nodig om tijdens de rennen niet van hun paard te vallen. De paarden liepen ongeveer 1,2 km tijdens de race.

Tussen 496 en 444 v.C. werd in Olympia ook de kalpe georganiseerd. Over deze vreemde race is weinig geweten. Volgens Pausanias was het een race van merries met ruiters, waarbij de ruiter in de laatste ronde van zijn paard sprong en naast haar ging lopen.

© KU Leuven, 2012