Tweespan met wagen

P010In 500 v.C. werden in Olympia voor het eerst paardenrennen voor tweespannen van muilezels (apene) georganiseerd. Hoewel een aantal belangrijke Grieken aan deze discipline deelnamen, kreeg deze wedstrijd toch nooit evenveel prestige als de rennen voor paarden. Toen Anaxilas van Rhegion aan de dichter Simonides vroeg om een overwinningsode voor hem te schrijven, antwoordde die dat het loon en het onderwerp te min voor hem waren. Reeds in 444 v.C. werd de wedstrijd voor muilezels afgeschaft.

Pas in 408 v.C. werd het tweespan van paarden ingevoerd in Olympia. In 264 v.C. volgde ook een wedstrijd voor tweespannen van veulens. De paarden moesten 8 rondes (9 km) lopen, de veulens 4 rondes (3,5 km).

© KU Leuven, 2012