De Actische spelen

De Actia, Griekse spelen naar het model van de Olympische, werden door Augustus ingesteld in 27 v.C. in Nicopolis, "de stad van de overwinning" nabij Actium, om zijn overwinning op Antonius en Kleopatra in de zeeslag bij Actium te vieren. Augustus liet hiervoor in de nieuwe stad aan de noordwestkust van Griekenland een stadion, een gymnasion en een theater bouwen. Daarnaast was er ook een hippodroom en een thermencomplex.

Het wedstrijdprogramma bestond uit een muziekcompetitie, atletiekwedstrijden en paardenrennen, met drie leeftijdsklassen. Naast het klassieke programma was er ook een roeiwedstrijd, wat zeker te maken heeft met de zeeslag van 31 v.C. De spelen werden om de vier jaar gehouden en de prijs was een krans van riet.

De Actia kwamen al direct aan de top van de Griekse spelen, en genoten bijna evenveel prestige als de Olympische en Pythische spelen. Dit blijkt uit ereopschriften, waar de overwinningen van de atleten in orde van belangrijkheid worden opgesomd.  Later werden ze ook toegevoegd aan de periodos. De Actia dankten hun prestige natuurlijk aan de keizerlijke patronage. Ze vonden daarom ook nabootsing in de Griekse wereld, en men vindt gelijknamige spelen in Klein-Azië en Fenicië.

© KU Leuven, 2012