De Isthmische spelen

De Isthmische spelen werden gehouden nabij Korinthe, in een landelijk heiligdom op de Isthmos, d.w.z. de smalle landengte die het Peloponnesische schiereiland verbindt met Centraal-Griekenland. De spelen werden georganiseerd door de stad Korinthe tot in 146 v.C., toen deze stad volledig verwoest werd. Een tijdlang verhuisden de spelen naar de stad Sikyon. In 40 v.C. kreeg Korinthe de organisatie weer in handen en vanaf ongeveer 40 n.C. werden de spelen weer op de Isthmos gehouden.

De Isthmische spelen maakten deel uit van de periodos. Ze werden gehouden in het voorjaar van het eerste en het derde jaar van een olympiade. De spelen waren gewijd aan Poseidon en aan Palaimon, een held uit een van de stichtingslegenden. Reeds in de elfde eeuw was er op de Isthmos een cultusplaats voor Poseidon. De tempel werd gebouwd in het begin van de zevende eeuw en de spelen werden gesticht in 582 v.C.

Het programma bestond uit drie delen. De paardenrennen waren het belangrijkst voor deze spelen, want Poseidon was de patroon van deze sport. Daarnaast waren er atletiekwedstrijden en vanaf de vijfde eeuw v.C. werden er ook muzische wedstrijden gehouden.

De winnaars kregen als prijs oorspronkelijk een krans van pijnboomtakken. In de vijfde eeuw v.C. werd dit vervangen door een krans van gedroogde selder. De deelnemers waren afkomstig uit de hele Griekse wereld. Enkel aan de inwoners van Elis was het verboden de Isthmische spelen bij te wonen, met als gevolg dat zij nooit periodos-winnaar konden worden. In de eerste eeuw n.C. werden er ook wedstrijden voor meisjes georganiseerd.

De Isthmische spelen werden door velen (o.a. de Romein Flamininus ) gebruikt als een forum voor politieke propaganda. De Isthmos was immers zowel vanop land als vanuit de zee gemakkelijk bereikbaar en daarom een natuurlijke ontmoetingsplaats. Bovendien was Korinthe, in tegenstelling tot Elis of Delphi, een grote en belangrijke stad.

© KU Leuven, 2012